Browsing: לימודים

בית ספר – לימודים

לימודים כן
0

מועצת התלמידים בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה בקריית החינוך השש שנתית ע"ש "יגאל אלון" מקיף ו' יזמה…

לימודים ללא D
0

מעטות המגמות שביכולתן לדבוק בקצב הצמיחה של העולם הטכנולוגי, אך מגמת ניו- מדיה בתיכון "יגאל…

1 2 3